May balo VINA 203

Balo VINA.

May sắc sảo, tỉ mỉ từng chi tiết
Vải da, bố, nỉ, dù các loại…
Máy và phối màu theo yêu cầu
In, thêu Logo, Thương hiệu miễn phí
Giao hàng toán quốc.