Đồng phục bảo hộ công nhân nhà máy Vina01

  • Chất liệu vải như : Kaki  65/35, kaki Xi, kaki Thường, hay tốt hơn vải kaki thành công , kaki thun, kate silk, kate for.
  • Đồng phục may theo yêu cầu.
  • May các size : 4,5,6,7,8
  • Chất liệu vải chọn theo mẫu mã catolog, thiết kế demo duyệt trước khi may đồng loạt.